Proje ve Performans ödevleri' bilgileri nedir nasıl resimli videolu dersler ödevler ders notları

29 Aralık 2011 Perşembe

Performans Ödevi Atatürkün Hayatı

düzenle
'1 ''Proje ve Performans ödevleri' bilgileri nedir nasıl resimli videolu dersler ödevler ders notları kolay pratik anlatımlar yazısı Proje ve Performans ödevleri kategorisi altındadır'

Atatürkün Hayatı Performans Ödevi 
Atatürk performans ödevi

Performans Ödevi Atatürkün Hayatı

ATATÜRK’ün HAYATI

Mustafa Kemal Atatürk 1881 yılında Selânik’te Kocakasım Mahallesi, Islâhhâne Caddesi’ndeki üç katlı pembe evde doğdu. Babası Ali Rıza Efendi, annesi Zübeyde Hanım’dır. Baba tarafından dedesi Hafız Ahmet Efendi XIV-XV. yüzyıllarda Konya ve Aydın’dan Makedonya’ya yerleştirilmiş Kocacık Yörüklerindendir. Annesi Zübeyde Hanım ise Selânik yakınlarındaki Langaza kasabasına yerleşmiş eski bir Türk ailesinin kızıdır. Milis subaylığı, evkaf katipliği ve kereste ticareti yapan Ali Rıza Efendi, 1871 yılında Zübeyde Hanım’la evlendi. Atatürk’ün beş kardeşinden dördü küçük yaşlarda öldü, sadece Makbule (Atadan) 1956 yılına değin yaşadı.

Küçük Mustafa öğrenim çağına gelince Hafız Mehmet Efendi’nin mahalle mektebinde öğrenime başladı, sonra babasının isteğiyle Şemsi Efendi Mektebi’ne geçti. Bu sırada babasını kaybetti (1888). Bir süre Rapla Çiftliği’nde dayısının yanında kaldıktan sonra Selânik’e dönüp okulunu bitirdi. Selânik Mülkiye Rüştiyesi’ne kaydoldu. Kısa bir süre sonra 1893 yılında Askeri Rüştiye’ye girdi. Bu okulda Matematik öğretmeni Mustafa Bey adına “Kemal” i ilave etti. 1896-1899 yıllarında Manastır Askeri İdâdi’sini bitirip, İstanbul’da Harp Okulunda öğrenime başladı. 1902 yılında teğmen rütbesiyle mezun oldu., Harp Akademisi’ne devam etti. 11 Ocak 1905′te yüzbaşı rütbesiyle Akademi’yi tamamladı. 1905-1907 yılları arasında Şam’da 5. Ordu emrinde görev yaptı. 1907′de Kolağası (Kıdemli Yüzbaşı) oldu. Manastır’a III. Ordu’ya atandı. 19 Nisan 1909′da İstanbul’a giren Hareket Ordusu’nda Kurmay Başkanı olarak görev aldı. 1910 yılında Fransa’ya gönderildi. Picardie Manevraları’na katıldı. 1911 yılında İstanbul’da Genel Kurmay Başkanlığı emrinde çalışmaya başladı.

1911 yılında İtalyanların Trablusgarp’a hücumu ile başlayan savaşta, Mustafa Kemal bir grup arkadaşıyla birlikte Tobruk ve Derne bölgesinde görev aldı. 22 Aralık 1911′de İtalyanlara karşı Tobruk Savaşını kazandı. 6 Mart 1912′de Derne Komutanlığına getirildi.

Ekim 1912′de Balkan Savaşı başlayınca Mustafa Kemal Gelibolu ve Bolayır’daki birliklerle savaşa katıldı. Dimetoka ve Edirne’nin geri alınışında büyük hizmetleri görüldü. 1913 yılında Sofya Ateşemiliterliğine atandı. Bu görevde iken 1914 yılında yarbaylığa yükseldi. Ateşemiliterlik görevi Ocak 1915′te sona erdi. Bu sırada I. Dünya Savaşı başlamış, Osmanlı İmparatorluğu savaşa girmek zorunda kalmıştı. Mustafa Kemal 19. Tümeni kurmak üzere Tekirdağ’da görevlendirildi. (daha fazla…)

Devamını okuyun...

Etiketler :Proje ve Performans ödevleri bilgileri,Performans Ödevi Atatürkün Hayatı nedir nasıl olur,Proje ve Performans ödevleri resimli videolu haberleri,Performans Ödevi Atatürkün Hayatı ödevi,ödevleri,ödev indir,Performans Ödevi Atatürkün Hayatı acıklaması,

Mayoz Bölünme Proje Ödevi

düzenle
'1 ''Proje ve Performans ödevleri' bilgileri nedir nasıl resimli videolu dersler ödevler ders notları kolay pratik anlatımlar yazısı Proje ve Performans ödevleri kategorisi altındadır'

Mayoz Bölünme Performans Ödevi
Mayoz Bölünme Yıllık Ödev
Mayoz Bölünme Hakkında Bilgi


Mayoz Bölünme Evreleri Proje Ödevi

Mayoz Bölünme nedir?
Hücrede kromozom sayısının yarıya indirgenmesi amacıyla yapılan bölünmeye mayoz ya da redüksiyon bölünme deniir. Mayoz bölünmenin amacı gerçekte bir çoğalma değil, aksine eşeysel rekombinasyonları ve bunun sonucunda biyolojik çeşitliliği meydana getirmektir. Birbirini takibeden iki bölünme şeklinde olan mayozun birinci bölümünde kromozom sayısı yarıya iner, ikinci bölümünde ise tipik bir mitoz bölünme meydana gelir.

mayozbolunmeprojeodevi Mayoz Bölünme Proje Ödevi

İNTERFAZ I (daha fazla…)

Devamını okuyun...

Etiketler :Proje ve Performans ödevleri bilgileri,Mayoz Bölünme Proje Ödevi nedir nasıl olur,Proje ve Performans ödevleri resimli videolu haberleri,Mayoz Bölünme Proje Ödevi ödevi,ödevleri,ödev indir,Mayoz Bölünme Proje Ödevi acıklaması,

Kurtuluş Savaşı Proje Ödevi

düzenle
'1 ''Proje ve Performans ödevleri' bilgileri nedir nasıl resimli videolu dersler ödevler ders notları kolay pratik anlatımlar yazısı Proje ve Performans ödevleri kategorisi altındadır'

Kurtuluş Savaşı Performans Ödevi
Kurtuluş Savaşı yıllık ödev
Kurtuluş Savaşı hakkında bilgi

Kurtuluş Savaşı Dönemi hakkında bilgi:

KURTULUŞ SAVAŞI

 

( 1919-1922)

Türk Kurtuluş Savaşı; ülke bütünlüğünü korumak, ulusal egemenliğe dayalı, tam bağımsız yeni bir Türk devleti kurmak için tüm ulusca girişilen, çok cepheli bir savaştır. Kurtuluş Savaşı; Osmanlı Devleti’ni yok eden, Türklere yaşam hakkı tanımayan 30 Ekim 1918 tarihli Mondros Ateşkes Antlaşması sonucu Türk milletinin bir ölüm-kalım mücadelesi olarak başlamıştır.

KURTULUŞ SAVAŞI ÖNCESİ DURUM: (daha fazla…)

Devamını okuyun...

Etiketler :Proje ve Performans ödevleri bilgileri,Kurtuluş Savaşı Proje Ödevi nedir nasıl olur,Proje ve Performans ödevleri resimli videolu haberleri,Kurtuluş Savaşı Proje Ödevi ödevi,ödevleri,ödev indir,Kurtuluş Savaşı Proje Ödevi acıklaması,

Isı Ve Sıcaklık Yıllık Ödev

düzenle
'1 ''Proje ve Performans ödevleri' bilgileri nedir nasıl resimli videolu dersler ödevler ders notları kolay pratik anlatımlar yazısı Proje ve Performans ödevleri kategorisi altındadır'

Isı Ve Sıcaklık dönem ödevi
Isı Ve Sıcaklık konu anlatımı Yıllık Ödev
Isı Ve Sıcaklık performans Ödevi

Isı: Sıcaklıkları farklı iki madde arasında alınıp verilen enerjiye ısı denir. Bu durumda sıcaklıkları eşit iki madde arasında ısı aktarımı gerçekleşmez. İki maddeden birinin sıcaklığının diğerinden farklı olması halinde, sıcaklığı yüksek olan maddeden sıcaklığı düşük olan maddeye enerji aktarılır. Maddenin, katı, sıvı veya gaz halinde olması ısının tanımını değiştirmez. Bir başka şekilde bir maddeyi oluşturan taneciklerin toplam hareket enerjisine ısı denir.

Sıcaklık: Bir maddeyi oluşturan taneciklerden birinin ortalama hareket (kinetik) enerjisini ifade eden bir değerdir. Sıcaklık, enerji değildir. Termometre ile ölçülür.

Isı, bir enerji olduğu için birimi joule ( j )’dur. Bir başka ısı birimi ise kalori (cal)’dir.
(1 kalori = 4,18 joule dür.)
Bir maddenin sahip olduğu ısı direkt olarak herhangi bir aletle ölçülemez. Sadece maddelerin birbirine aktardığı ısı ölçülebilir. Bazı matematiksel ifadeler kullanılarak hesaplanabilir.

Farklı sıcaklıklara sahip cisimler birbirlerine temas ettiklerinde aralarında ısı alışverişi gerçekleşir. Sıcaklığı yüksek cismin taneciklerinin sahip oldukları hareket enerjisi daha büyüktür. (daha fazla…)

Devamını okuyun...

Etiketler :Proje ve Performans ödevleri bilgileri,Isı Ve Sıcaklık Yıllık Ödev nedir nasıl olur,Proje ve Performans ödevleri resimli videolu haberleri,Isı Ve Sıcaklık Yıllık Ödev ödevi,ödevleri,ödev indir,Isı Ve Sıcaklık Yıllık Ödev acıklaması,

Isı Ve Sıcaklık Performans Ödevi

düzenle
'1 ''Proje ve Performans ödevleri' bilgileri nedir nasıl resimli videolu dersler ödevler ders notları kolay pratik anlatımlar yazısı Proje ve Performans ödevleri kategorisi altındadır'

ısı Ve Sıcaklık Performans Ödevi,
ısı Ve Sıcaklık Ödev

Isı ve Sıcaklık Nedir Konu Anlatımı

Sıcaklık: Bir maddeyi oluşturan taneciklerden birinin ortalama hareket (kinetik) enerjisini ifade eden bir değerdir. Sıcaklık, enerji değildir. Termometre ile ölçülür.

Isı: Sıcaklıkları farklı iki madde arasında alınıp verilen enerjinin adıdır. Bu durumda sıcaklıkları eşit iki madde arasında ısı aktarımı gerçekleşmez. İki maddeden birinin sıcaklığının diğerinden farklı olması halinde, sıcaklığı yüksek olan maddeden sıcaklığı düşük olan maddeye enerji aktarılır. Maddenin, katı, sıvı veya gaz halinde olması ısının tanımını değiştirmez. Bir başka şekilde bir maddeyi oluşturan taneciklerin toplam hareket enerjisine ısı denir.

Isı, bir enerji olduğu için birimi joule ( j )’dur. Bir başka ısı birimi ise kalori (cal)’dir.
(1 kalori = 4,18 joule dür.)
Bir maddenin sahip olduğu ısı direkt olarak herhangi bir aletle ölçülemez. Sadece maddelerin birbirine aktardığı ısı ölçülebilir. Bazı matematiksel ifadeler kullanılarak hesaplanabilir.

Farklı sıcaklıklara sahip cisimler birbirlerine temas ettiklerinde aralarında ısı alışverişi gerçekleşir. Sıcaklığı yüksek cismin taneciklerinin sahip oldukları hareket enerjisi daha büyüktür. (daha fazla…)

Devamını okuyun...

Etiketler :Proje ve Performans ödevleri bilgileri,Isı Ve Sıcaklık Performans Ödevi nedir nasıl olur,Proje ve Performans ödevleri resimli videolu haberleri,Isı Ve Sıcaklık Performans Ödevi ödevi,ödevleri,ödev indir,Isı Ve Sıcaklık Performans Ödevi acıklaması,

Güneşin Dünyamıza Yararları ve Zararları Nelerdir

düzenle
'1 ''Proje ve Performans ödevleri' bilgileri nedir nasıl resimli videolu dersler ödevler ders notları kolay pratik anlatımlar yazısı Proje ve Performans ödevleri kategorisi altındadır'

2.Sınıf Güneşin Dünyamıza Yararları Zararları,
Güneşin Dünyamıza Yararları Zararları Performans Ödevi,
2.Sınıf Güneşin Dünyamıza Yararları Zararları Ödev

GÜNEŞİN CANLILAR VE DÜNYAMIZ İÇİN ÖNEMİ NEDİR ? FAYDALARI VE ZARARLARI NELERDİR ?

Güneşin canlılar ve dünyamız için önemi çok büyüktür. Öncelikle güneşin, dünyamızın tek enerji kaynağı olduğunu bilmemiz gerekmektedir.

Dünyamızın ısı ve ışık kaynağı olarak önem taşıyan güneş, dünya üzerindeki tüm canlıların yaşamlarının da en önemli kaynağıdır.. Çünkü güneşin yokluğunda, dünyanın ısısı felaketlere varabilecek boyutlarda azalabilme tehlikesi doğacak ve ışıksız bir ortam meydana gelecektir.. Bu durum da dünya üzerindeki tüm yaşamın biteceği anlamını taşımaktadır.. (daha fazla…)

Devamını okuyun...

Etiketler :Proje ve Performans ödevleri bilgileri,Güneşin Dünyamıza Yararları ve Zararları Nelerdir nedir nasıl olur,Proje ve Performans ödevleri resimli videolu haberleri,Güneşin Dünyamıza Yararları ve Zararları Nelerdir ödevi,ödevleri,ödev indir,Güneşin Dünyamıza Yararları ve Zararları Nelerdir acıklaması,

Ekosistem Performans Ödevi

düzenle
'1 ''Proje ve Performans ödevleri' bilgileri nedir nasıl resimli videolu dersler ödevler ders notları kolay pratik anlatımlar yazısı Proje ve Performans ödevleri kategorisi altındadır'

Ekosistemler Performans Ödevi
Performans Ödevi Ekosistemler 
Ekosistem Ödevi
Ekosistemler Ödev

Ekosistem

Her ekosistemin kendine özgü özellikleri vardır, ekosistemde yaşayan canlı çeşitleri ve ekosistemlerin büyüklükleri farklı olabilir. En büyük ekosistem Dünya’dır. Dünya’da irili ufaklı farklı özellikte çok sayıda ekosistem çeşidi bulunur. Dünya, ekosistem daha küçük ekosistemlerin birleşmesiyle oluşur.

Ekosistemler kara ve su ekosistemleri olarak iki gruba ayrılırlar.

Kara ekosistemleri çöl, orman, çayır, mera, mağara, tundra, vadi, bataklık, kent ekosistemleri gibi daha küçük ekosistemlere ayrılır.

Su ekosistemleri de dere, nehir, göl, pınar, baraj, deniz, havuz, okyanus ekosistemleri gibi daha küçük ekosistemlere ayrılır. (daha fazla…)

Devamını okuyun...

Etiketler :Proje ve Performans ödevleri bilgileri,Ekosistem Performans Ödevi nedir nasıl olur,Proje ve Performans ödevleri resimli videolu haberleri,Ekosistem Performans Ödevi ödevi,ödevleri,ödev indir,Ekosistem Performans Ödevi acıklaması,

Asitler Ve Bazlar Proje Ödevi

düzenle
'1 ''Proje ve Performans ödevleri' bilgileri nedir nasıl resimli videolu dersler ödevler ders notları kolay pratik anlatımlar yazısı Proje ve Performans ödevleri kategorisi altındadır'

Asitler Ve Bazlar Ödevi,
Asitler Ve Bazlar Proje Ödevi,
Asitler Ve Bazlarla ilgili Proje ödevi

Baz kavramı her zaman, asit kavramına bağlı kalmıştır. Baz, asidin karşıtıdır; ama baz olmadan hiçbir asit tepkimesi gerçekleşemez. Bazların asitlerle tepkimeye girmesiyle, gene önemli bir bileşik sınıfı olan tuzlar ve su oluşur. Bu bir nötrleşme (yansızlaşma) tepkimesidir; çünkü tepkime ürünü olan tuz artık ne asit, ne de baz özelliği taşıyan nötr ya da yansız bir bileşiktir.

1887’de Svante Arrhenius, sulu bir çözeltide iyonun var olduğu kuramını açıklarken, asit çözeltilerinin H + iyonları, baz çözeltilerinin de OH – iyonları içerdiğini belirtmişti.1923’te Brönsted ve Lowry birbirlerinden bağımsız olarak, ama, aynı zamanda, daha genel bir tanım önerdiler: Asit, kimyasal tepkime sırasında, her zaman, bir proton vermeye elverişliyse, baz da bu protonun alıcısıdır. Bir maddenin baz olabilmesi için protonu “bağlayacak”, her hangi bir kimyasal bağda kullanılmamış bir elektron çifti taşıması gerekmektedir. Ama, yitirilecek protonu olduğu sürece asit olan madde, bu protonu yitirdiği an baza dönüşür. Gerçekten, protonunu yitiren asitte bir elektron çifti kalır. Asit – baz tepkimesi kavramına, “asit- baz çifti” ya da “aside eşlenik baz kavramı” eklenir. Böylece asetik asit (CH 3 – COOH), asetat iyonunu (CH 3 – COO) ya da eşlenik bazlarını karşılar. Amonyak (NH 3 ) da, NH 4 + asidinin karşıladığı bazdır.

NH 3 + H 2 O D NH 4 + + OH – 
Baz bir molekül (CH 3 – NH 2 ya da metilamin ), ya da OH – , CH 3 – COO – gibi bir anyon olabilir. Bu asit- baz tepkimeleri, proton aktarımlarına dönüşürler. 1938’te, Lewis bu kuramı, asidin, bazın verdiği elektron çiftinin alıcısı olduğunu belirterek genelleştirmiştir. Bu durumda bir kovalans bağ oluşur. Ama bu sonuncu tanım, Brönsted’in baz tanımına yeni bir şey eklemez.

ASİT – BAZ TEPKİMESİ (BRÖNSTED) (daha fazla…)

Devamını okuyun...

Etiketler :Proje ve Performans ödevleri bilgileri,Asitler Ve Bazlar Proje Ödevi nedir nasıl olur,Proje ve Performans ödevleri resimli videolu haberleri,Asitler Ve Bazlar Proje Ödevi ödevi,ödevleri,ödev indir,Asitler Ve Bazlar Proje Ödevi acıklaması,

2. sınıf meslekler performans ödevi

düzenle
'1 ''Proje ve Performans ödevleri' bilgileri nedir nasıl resimli videolu dersler ödevler ders notları kolay pratik anlatımlar yazısı Proje ve Performans ödevleri kategorisi altındadır'

2. sınıf meslekleri tanıyalım performans ödevi 
2. sınıf meslekler sunusu,
2. sınıf meslekleri tanıyalım ödevi
2. sınıf meslekleri tanıyalım performans ödevi

AVUKAT

TANIM
Bireylerin birbirleriyle ve devletle ilişkilerinde ortaya çıkan anlaşmazlıklarda hukuki bilgisine başvurulan ve bireyleri ilgili yerlerde, özellikle mahkemelerde temsil eden ve haklarını savunan kişidir.

GÖREVLER
o Bir kimsenin avukatlığını kabul etmeden önce davasını aldığı kişiyi (müvekkilini) dinler, yararlı olabileceğine inanırsa davayı kabul eder,
o Dava konusu ile ilgili yasaları, yüksek mahkemelerin kararlarını inceler,
o Dava ile ilgili geniş araştırma ve inceleme yapar,
o Mahkemelerde çeşitli davalar açar veya müvekkili aleyhine açı> davaya katılır,
o Dava ile ilgili tanıkları mahkeme heyetine dinletir ve sorular sorar,
o Kararın müvekkili lehine sonuçlanmasını sağlamak için savunma metnini hazırlar ve savunma amacıyla konuşma yapar,
o İcra takipleri yapar,
o Yeni çıkan yayın ve kanunları takip eder ve yorumlar. (daha fazla…)

Devamını okuyun...

Etiketler :Proje ve Performans ödevleri bilgileri,2. sınıf meslekler performans ödevi nedir nasıl olur,Proje ve Performans ödevleri resimli videolu haberleri,2. sınıf meslekler performans ödevi ödevi,ödevleri,ödev indir,2. sınıf meslekler performans ödevi acıklaması,

Suyun Molekül Yapısı, Suyun Molekülleri

düzenle
'1 ''Proje ve Performans ödevleri' bilgileri nedir nasıl resimli videolu dersler ödevler ders notları kolay pratik anlatımlar yazısı Proje ve Performans ödevleri kategorisi altındadır'

Suyun Molekülleri ödevi,
Suyun Molekülleri,
Suyun Molekül Yapısı hakkında

sumolekul Suyun Molekül Yapısı, Suyun Molekülleri
Suyun Molekül Yapısı Suyun Molekülleri

 

Suyun kimyasal formülü H2O’dur. Bunun anlamı bir su molekülünün iki hidrojen ve bir oksijen atomundan oluştuğudur. Oksijen atomunun 2 yanında 104,45° açı oluşturacak şekilde bağlanmış iki hidrojen atomu bulunur. İyonik olarak da, (H+) bir hidrojen iyonuna bağlanmış, (OH-) hidroksit iyonu; yani HOH şeklinde tanımlanabilir. Standart sıcaklık ve basınçta, suyun buhar fazı ve sıvı fazı arasında dinamik (değişken) bir denge vardır. Su moleküllerinin bir tarafı negatif, bir tarafı pozitif yüklüdür. Bu nedenle suyun pozitif yüklü hidrojenleri diğer moleküllerin negatif yüklü kısımları ile zayıf da olsa bir bağ oluşturur. Hidrojen bağı denilen bu özel etkileşim sayesinde su molekülleri birbirlerine ve çevrelerinde bulunan diğer maddelere tutunurlar.

Devamını okuyun...

Etiketler :Proje ve Performans ödevleri bilgileri,Suyun Molekül Yapısı, Suyun Molekülleri nedir nasıl olur,Proje ve Performans ödevleri resimli videolu haberleri,Suyun Molekül Yapısı, Suyun Molekülleri ödevi,ödevleri,ödev indir,Suyun Molekül Yapısı, Suyun Molekülleri acıklaması,

Benzer Yazılar0 yorum:

Yorum Gönder

Yemek Tarifleri Copyright © 2011